Trong lúc học môn "An toàn và bảo mật thông tin hệ thống", mình viết một phần mềm nhỏ để demo thuật toán mã hóa đối xứng (nghĩa là key mã hóa sẽ giống với key giải mã).

Phần mềm này gồm chức năng chính:

  • Chuyển đổi tập tin thô (raw file) thành tập tin được mã hóa (với key là người dùng nhập vào)
  • Chuyển đổi tập tin đã mã hóa thành tập tin gốc ban đầu (với key là người dùng nhập vào).


Giao diện phần mềm

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn