Như chúng ta đã biết, Vũng Tàu là một thành phố có tiềm năng du lịch và dịch vụ nhất là dịch vụ ăn uống. Ứng dụng Công nghệ thông tin vào trong kinh doanh nhà hàng, quán ăn là một giải pháp hợp lý và hiệu quả. Nắm bắt được điều đó, nhóm chúng tôi chọn đề tài làm phần mềm quản lý nhà hàng Cơm Quê làm đề tài báo cáo.

Phần mềm được báo cáo trong tài liệu này chỉ dành cho mục đích báo cáo môn học trong Nhà trường. Tài liệu này bao gồm các dữ liệu mẫu mang tính minh họa và tham khảo, chưa được ứng dụng vào thực tế tại bất kỳ đơn vị / tổ chức nào. Quy trình được áp dụng trong phần mềm này cũng do nhóm tự quy ước ra dựa trên những kinh nghiệm thực tế.

Phần mềm được phát triển trên nền tảng .Net thuộc bản quyền của Microsoft và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn