Giới thiệu

Non Nguyen Blog (blog.nonnguyen.com) là một blog cá nhân được Nguyễn Văn Non lập ra để chia sẻ những chủ đề mà tác giả thích, quan tâm đến hoặc sáng tạo ra. Blog hoạt động vào tháng 07/2019, được duy trì và phát triển nội dung bởi tác giả.

Mục tiêu hoạt động

Non Nguyen Blog được lập ra để chia sẻ những chủ đề mà tác giả thích, quan tâm đến hoặc sáng tạo ra. Những chủ đề bao gồm:
  • Lập trình và các bài viết về công nghệ
  • Các bài viết về giải pháp ERP, EAM, CMMS
  • Du lịch và trải nghiệm của tác giả
  • Góc âm nhạc: Nơi chia sẻ những bài hát mà tác giả thích, quan tâm đến. Chuyên mục này phần lớn là những bài hát thuộc bolero, trước những năm 1975 vì tâm hồn tác giả hơi ... già trước tuổi :)))
  • Chuyện Non kể: Nơi mà tác giả chia sẻ những kinh nghiệm thực tế mà bản thân đã trải qua. 

Bình luận

Non Nguyen Blog cho phép các bạn có thể bình luận tự do để trao đổi nêu ý kiến về bài viết của tác giả. Tuy nhiên, để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho mọi người, cũng như đảm bảo mục tiêu hoạt động của blog, mình có quyền xóa những bình luận vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam, ngôn từ đả kích / phản cảm / đe dọa, ...

Xin cảm ơn bạn
Non Nguyễn