Qua quá trình sử dụng và tìm hiểu về phần mềm TOEIC Test của trung tâm đang áp dụng, nhận thấy rằng phần mềm hoạt động tốt về mặt chuyên môn và các chức năng. Tuy nhiên vẫn còn hạn chế về mặt giám sát thao tác trên phần mềm, chưa có khả năng phòng chống được gian lận trong thi cử với những thiết bị gắn ngoài.

Nhận thấy tầm quan trọng, tính cấp thiết để giải quyết vấn đề này, đã tìm hiểu và thực hiện đề tài: "ỨNG DỤNG HỖ TRỢ THI CHUẨN ĐẦU RA TOEIC"

Tài liệu (bản nháp)

Demo giao diện trên máy client (máy thí sinh thi)Demo giao diện trên máy server (máy chủ quản lý)

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn