Lập trình

{getBlock} $results={5} $label={Lập trình} $type={block1} $color={#1abc9c}

R & D

{getBlock} $results={6} $label={R & D} $type={grid1} $color={#1abc9c}

Xem thêm »

Hiện thêm

Top 5 dịch vụ cung cấp email tạm tốt nhất hiện nay

Email dùng một lần hoặc còn được gọi là email tạm là một dịch vụ cho phép nhận…

Gửi email (có đính kèm) sử dụng Amazon SES và Python

Amazon SES viết tắt của Amazon S imple E mail S ervice. Đây là một dịch vụ gửi…

(SAP) Lỗi khi xóa service item trong PO: Unaccepted service entry sheets exist, item cannot be deleted

Đôi khi bạn xóa một service item nào đó trong PO (Purchase Order), bạn có thể n…

Mẫu email để thông báo tạm dừng hệ thống để bảo trì hoặc nâng cấp có kế hoạch

Dưới đây là mẫu email mà bạn có thể tham khảo trong trường hợp bạn gửi email th…

Những T-Code phổ biến trong SAP MM (Material Management)

SAP MM (Materials Management) là một mô-đun trong SAP ERP để hỗ trợ doanh ngh…

Các hệ thống Odoo demo online

Odoo là bộ giải pháp ERP mã nguồn mở với các ứng dụng có thể đáp ứng tất cả các…

VL01N - No schedule lines due for delivery up to the selected date

Người dùng vừa tạo một đơn đặt hàng (SO - Sales Order) bằng T-Code VA01 và đã …

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào

Videos

{getBlock} $results={6} $label={Videos} $type={videos} $color={#1abc9c}