Lập trình

{getBlock} $results={5} $label={Lập trình} $type={block1} $color={#1abc9c}

Nhiếp ảnh

{getBlock} $results={6} $label={Nhiếp ảnh} $type={grid1} $color={#1abc9c}

Xem thêm »

Hiện thêm

SAP: Quan hệ giữa EKKO và các bảng khác

EKKO là một bảng chuẩn trong SAP được sử dụng để lưu trữ dữ liệu của Purchasing…

Feedstock là gì?

Feedstock có thể hiểu là nguyên liệu thô, là những nguyên liệu chưa qua chế bi…

Hãy ngưng hỏi ứng viên những câu hỏi này! - Ms. Liz Ryan

Trên mạng xã hội Linkedin, mình có đọc được bài viết của Ms. Liz Ryan (Người s…

Tuần kiểm vật tư / tài sản trong bài toán quản lý tài sản của doanh nghiệp

Tuần kiểm (Inspection) là một công việc rất quan trọng trong bài toán quản lý t…

Cấu trúc T-Code trong SAP và ý nghĩa của chúng

Khi mình làm quen với SAP, mình bị choáng ngợp với số lượng T-Code trong SAP, n…

Những đồi hoa sim - Nhạc sĩ Dzũng Chinh

Dzũng Chinh (sinh ngày 18/12/1941 - mất ngày 01/03/1969) là một nhạc sĩ nhạc …

Những thuật ngữ cho các bạn mới ra trường tham khảo

Dưới đây là những thuật ngữ phổ biến khi các bạn tham gia vào môi trường doanh …

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào

Videos

{getBlock} $results={6} $label={Videos} $type={videos} $color={#1abc9c}