Đây là phần mềm mình viết năm 2013 lúc đang học lớp 11. Ý tưởng ban đầu của mình là tạo ra một phần mềm có các chức năng quản lý thời gian biểu cho trường. Lưu ý, đây chỉ là phần mềm mà mình nghiên cứu viết ra, chưa từng được áp dụng thực tế tại đơn vị nào.

Các chức năng chính:

  • Quản lý thời gian biểu: Khi đến thời gian quy định, phần mềm sẽ reo chuông thông báo. Ví dụ như thông báo bắt đầu tiết học, kết thúc tiết học, thông báo ra chơi, ...
  • Quản lý playlist: Khi đến giờ ra chơi, phần mềm sẽ tự động phát nhạc dựa vào playlist đã định nghĩa sẵn.
  • Quản lý ghi chú: Note các việc cần làm
  • Log: Ghi log hệ thống
  • Email: Gửi email thông báo đến cho Quản trị hệ thống

Phần mềm được viết bằng ngôn ngữ Pascal, được biên dịch lần đầu tiên vào ngày 14/02/2013.

Giao diện phần mềm
Email thông báo

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn