Khi mình làm quen với SAP, mình bị choáng ngợp với số lượng T-Code trong SAP, nó rất rất nhiều. Nhiêu khi mình tự hỏi tại sao nó được chỉ định mã code như vậy. Liệu T-Code có mang trong mình ý nghĩa nào không?

Sau thời gian mình tìm hiểu thì biết rằng T-Code trong SAP nó có cấu trúc và ý nghĩa của chúng. 

T-Code là gì?

Với mỗi chức năng trong SAP đều có mã T-Code gắn với chức năng đó. T-Code (Transaction code) là một mã gồm ký tự chữ, số hoặc cả hai (thường có độ dài là 4), nó giúp cho việc truy cập nhanh đến chức năng tương ứng trong SAP.  Nghĩa là để truy cập đến một màn hình / chức năng nhất định trong SAP, thay vì bạn truy cập qua một loạt menu và menu con thì bạn có thể gõ mã T-Code để truy cập nhanh.

Ví dụ để truy cập chức năng QuickViewer (SQVI) trong SAP:
Nếu truy cập bằng menu thì bạn sẽ: SAP Menu → Tools → ABAP Workbench → Utilities → QuickViewer (SQVI)

Thay vì như vậy bạn có thể gõ: /nSQVI hoặc /oSQVI và nhấn phím Enter.

Một số T-Code ví dụ

T-Code Description Module/Sub Module/Sub Description
ME21N Tạo PO (Purchase Order) MM-PUR Mua sắm (Purchasing)
ME22N Cập nhật PO (Purchase Order) MM-PUR Mua sắm (Purchasing)
ME23N Hiển thị PO (Purchase Order) MM-PUR Mua sắm (Purchasing)
VA01 Tạo Sales Order SD-SLS Sales
VA02 Cập nhật Sales Order SD-SLS Sales
VA03 Hiển thị Sales Order SD-SLS Sales
MM01 Tạo vật tư LO-MD-MM Material Master
MM02 Cập nhật vật tư LO-MD-MM Material Master
MM03 Hiển thị vật tư LO-MD-MM Material Master
... ... ... ...

Ý nghĩa của ký tự tiền tố trong T-Code

Tiền tố trong T-Code Thuộc module
F Tài chính (Financial)
FK Financial vendor master
FS Sổ cái (Ledger accounts)
M Quản lý vật tư (Materials Management)
MB Nhận hàng - Giao dịch kho
ME Mua sắm (Purchasing)
ME1 Yêu cầu mua sắm (PR)
ME2 Đơn hàng mua sắm (PO)
MM Thông tin Vật tư (Material master)
V Bán hàng và phân phối
VA Đơn đặt hàng (Sales orders)
VF Billing
... ...

Ý nghĩa của hậu tố trong T-Code

Số cuối trong T-Code Ý nghĩa
01 Tạo
02 Cập nhật
03 Xem / Hiển thị

Lời kết


Lưu ý: Nội dung bài viết này có thể được bổ sung trong tương lai.alert-info

Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về T-Code, cấu trúc của T-Code trong SAP và ý nghĩa của chúng. Bài viết này trình bày theo sự hiểu biết của mình hiện tại và trong tương lai sẽ bổ sung thêm khi mình có thêm kinh nghiệm hơn về SAP.

Chào các bạn!

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn