Good Issue và Good Receipt đều liên quan đến việc thay đổi số lượng tồn kho của hàng hóa hoặc vật tư trong kho.

Good Issue

Good Issue có thể hiểu là việc đưa hàng hóa hoặc vật tư ra khỏi kho (warehouse) cho một mục đích nhất định. Ví dụ: đưa nguyên liệu / vật tư trong kho đến xưởng sản xuất để làm ra sản phẩm hoặc đưa hàng hóa trong kho giao đến khách hàng, ...

Good Issue sẽ làm giảm số lượng của hàng hóa hoặc vật tư trong kho. Các loại Good Issue trong SAP có thể tham khảo như sau:

  • Nguyên liệu cho sản xuất
  • Giao hàng cho khách hàng

Good Receipt

Good Receipt có thể hiểu là việc đưa hàng hóa / hoặc vật tư vào kho (warehouse), có thể từ nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất giao đến. 

Good Receipt sẽ làm tăng số lượng của hàng hóa hoặc vật tư trong kho. Các loại Good Receipt trong SAP có thể tham khảo như sau:
  • Good Receipt liên quan đến đơn hàng (PO)
  • Good Receipt liên quan đến vận chuyển
  • Khác

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn