Chương trình nhỏ demo nhận diện khuôn mặt bằng thư viện FaceSDK trong thời gian mình nghiên cứu Thị giác máy tính (Computer vision) và Sinh trắc học (Biometric).Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn