Sự xuất hiện của Arduino đã hỗ trợ con người rất nhiều trong lập trình và thiết kế, nhất là những người mới bắt đầu tìm tòi về vi điều khiển mà không có nhiều kiến thức hiểu biết về vật lí và điện tử. 

Trên cơ sở kiến thức đã học cùng với sự hiểu biết về thiết bị, quyết định thực hiện đề tài: "XE DIỀU KHIỂN TỪ XA BẰNG SMARTPHONE – BVUCAR". Với mục đích tìm hiểu thêm về Arduino, làm quen với các thiết bị điện tử và nâng cao hiểu biết cho bản thân.


Tài liệu


VideoPost a Comment

Mới hơn Cũ hơn