SAP MM (Materials Management) là một mô-đun trong SAP ERP để hỗ trợ doanh nghiệp quản lý vật tư và kho. Mục tiêu chính của SAP MM là đảm bảo rằng vật tư luôn được giữ với số lượng thích hợp và không bị thiếu hụt trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.

Dưới đây là danh sách những T-Code phổ biến trong module MM của SAP. Các bạn cùng tham khảo qua nhé!

T-Code Mô tả
Material Master
MM01Create Material
MM02Change Material
MM03Display Material
MB03Display Material Document
Vendor Master
XK01Create Vendor
XK02Change Vendor
XK03Display Vendor
Purchasing Info Record
ME11Create Purchasing Info Record
ME12Change Purchasing Info Record
ME13Display Purchasing Info Record
Source List
ME01Create Source List
ME03Change Source List
ME04Display Source List
Purchase Requisition
ME51NCreate Purchase Requisition
ME52NChange Purchase Requisition
ME53NDisplay Purchase Requisition
ME54Purchase Requisition
ME55Collective of Purchase Reqs.
ME56Assign Source to Purch. Requisition
Req. for Quotation
ME41Create Req. for Quotation
ME42Change Req. for Quotation
ME43Display Req. for Quotation
Quotations
ME47Create Quotation
ME48Change Quotation
ME49Price Comparison
Purchase Order
ME21NCreate Purchase Order
ME22NChange Purchase Order
ME23NDisplay Purchase Order
Reservation
MB21Create Reservation
MB22Change Reservation
MB23Display Reservation
MB24Reservations by Material
MB25Reservations by Account Assignment
Physical Inventory Document
MI01Create Physical Inventory Document
MI02Change Physical Inventory Document
MI03Display Physical Inventory Document
Inventory Count
MI04Enter Inventory Count with Document
MI05Change Inventory Count
MI06Display Inventory Count
MI09Enter Inventory Count w/o Document
MI08Create List of Differences with Doc.
MI10Create List of Differences w/o Doc.
MI20Print List of Differences
ME57Assign and Process Requisitions
ME58Ordering: Assigned Requisitions
ME59Automatic Generation of POs
ME2CDisplay Purchase Orders by Material Group
ME2NList Purchase Orders by Number
ME5KRequisitions by Account Assignment
ME2KList Purchase Orders by Account Assignment
ME2LDisplay Purchase Orders by Vendor
ME2MDisplay PO by Material
IH09Display Material
MM50List Extendable Materials
MB51Material Doc. List
MB52Display Storage Location
MMBEStock Overview
MMI1Create Operating Supplies
MMN1Create Non-Stock Material
MMS1Create Service
MMU1Create Non-Valuated Material
ME5APurchase Requisitions: List Display
ME5JPurchase Requisitions for Project
MELBPurch. Transactions by Tracking No.
ME5FReminder: Purch. Requisition
MB1COther Goods Receipts
MB90Output Processing for Mat. Documents
MBRLReturn Delivery per Mat. Document
MB1COther Goods Receipts
MB90Output Processing for Mat. Documents
MB1BTransfer Posting
MIBCABC Analysis for Cycle Counting
MI31Batch Input: Create Phys. Inv. Doc.
MI32Batch Input: Block Material
MI33Batch Input: Freeze Book Inv.Balance
MICNBtch Inpt:Ph.Inv.Docs.for Cycle Ctng
MIK1Batch Input: Ph.Inv.Doc.Vendor Cons.
MIQ1Batch Input: PhInvDoc. Project Stock
MI21Print physical inventory document
MI34Batch Input: Enter Count
MI35Batch Input: Post Zero Stock Balance
MI38Batch Input: Count and Differences
MI39Batch Input: Document and Count
MI40Batch Input: Doc., Count and Diff.
MI11Physical Inventory Document Recount
MI07Process List of Differences
MI37Batch Input: Post Differences
CT01Create Characteristic
CT02Change Characteristic
CT03Display Characteristic
CL01Create Class
CL02Classes
CL03Display Class
CL04Delete Class
CL2BClass Types
MIGOGoods Receipt (GR)
MIGO/MB1AGoods Issue
MIROLogistic Invoice Verification

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn