OPC viết tắt cho cụm từ OLE for Process Control. OPC là một chuẩn giao tiếp cho phép các phần mềm (nền tảng Windows) có thể giao tiếp được với các thiết bị phần cứng công nghiệp.OPC theo mô hình Khách - Chủ (Client - Server):
  • OPC server có nhiệm vụ chuyển giao thức giao tiếp phần cứng (được sử dụng bởi PLC) thành giao thức OPC.
  • Các OPC client là những phần mềm cần thao tác với thiết bị phần cứng hoặc cần lấy dữ liệu.
  • Các OPC client sẽ kết nối đến các OPC server, và thông qua OPC server để lấy dữ liệu hoặc truyền lệnh đến thiết bị phần cứng.
Giá trị của OPC là chuẩn mở, có nghĩa là chi phí thấp đối với các nhà sản xuất và nhiều tùy chọn hơn cho người dùng. Những nhà sản xuất phần cứng thì chỉ cần cung cấp một OPC server duy nhất cho các thiết bị của họ để giao tiếp với bất kỳ OPC client nào.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn