Hướng dẫn cài đặt Oracle Database 12c, Release 12.1.0.2.0.


Trước khi cài đặt

Bước 01: Tải về 2 file nén sau:

Bước 02: 
  • Giải nén cả 2 file, mỗi folder sẽ có folder con tên "database".
  • Cắt folder "database" của "winx64_12102_database_2of2", dán vào folder "winx64_12102_database_1of2".

Tiến hành cài đặt

Bước 03: Chạy file setup.exe


Bỏ dấu check ở ô "I wish to receive security updates via My Oracle Support".
Nhấn Next để tiếp tục

Bước 04: Có hộp thoại cảnh báo hiện lên, Nhấn Yes để tiếp tục.Bước 05: Chọn tùy chọn Install database software only, nhấn Next để tiếp tục.


Bước 06: Chọn tùy chọn Single instance database installation, nhấn Next để tiếp tục.


Bước 07:  Chọn ngôn ngữ English và nhấn Next để tiếp tục.


Bước 08: Chọn edition là Enterprise Edition (6.0 GB).


Bước 09: Chọn Use Windows Built-in Account, nhấn Next để tiếp tục.


Bước 10: Hộp thoại cảnh báo hiện lên. Nhấn Yes để tiếp tục.


Bước 11: Chọn thư mục để chưa Oracle. Mặc định sẽ là "C:\app\[tài khoản user]".
Ở đây, mình đang đăng nhập vào máy chủ với user là nguyenvannon_bvu, nên đường dẫn chứa Oracle sẽ là C:\app\nguyenvannon_bvu.


Nhấn Next để tiếp tục.

Bước 12: Phần mềm sẽ tiến hành kiểm tra mọi thứ trước khi cài đặt. Đợi một xíu.


Bước 13: Xem lại các thông số một lần nữa, nhấn Next để tiến hành cài đặt.


Bước 14: Phần mềm tiến hành cài đặt, đi pha cà phê nhâm nhi ngồi đợi ...


Bước 15: Thông báo cài đặt thành công.


Nhấn Close để đóng trình cài đặt.

Sau khi cài đặt

Sau khi cài đặt xong, cần tạo listener, làm theo hướng dẫn sau:

Bước 16: Vào menu Start / App, mở chương trình Net Configuration Assistant.


Bước 17: Chọn tùy chọn Listener configuration, nhấn Next để tiếp tục.


Bước 18: Chọn tùy chọn Add và nhấn Next để tiếp tục.


Bước 19: Đặt tên cho listener, mặc định nên để là LISTENER (khuyến nghị nên để mặc định). Nhấn Next để tiếp tục


Bước 20: Chọn giao thức cho listener, mặc định là giao thức TCP (khuyến nghị nên để mặc định).
Nhấn Next để tiếp tục.


Bước 21: Chọn cổng cho listener, mặc định là port 1521 (khuyến nghị nên để mặc định).
Chọn tùy chọn Use the standard port number of 1521 và nhấn Next để tiếp tục.


Bước 22: Phần mềm hỏi có muốn cấu hình thêm một listener khác không. Chọn No và nhấn Next để tiếp tục.


Bước 23: Thông báo listener được cấu hình thành công, nhấn Next để quay về màn hình ban đầu.


Bước 24: Nhấn Finish để đóng cửa sổ chương trình. Vậy là đã thêm listener xong.Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn