Người dùng vừa tạo một đơn đặt hàng (SO - Sales Order) bằng T-Code VA01 và đã kiểm tra ngày giao hàng có vẻ thông tin ổn. Tuy nhiên, ngay sau khi team khác cố gắng tạo delivery cho đơn hàng bằng T-Code VL01N thì nhận được thông báo sau:

No schedule lines due for delivery up to the selected datealert-error

Chuẩn đoán

  • Đây là lỗi xuất phát từ việc chọn "Selection Date" không chính xác khi tạo delivery SO bằng VL01N.
  • Khi người dùng tạo delivery, hệ thống sẽ mặc định lấy theo Selection date.
  • Trên thực tế, Selection date là ngày bắt đầu quy trình giao hàng. Đó là "Material availability date" hoặc "Transportation planning date" tùy theo ngày nào sớm hơn.

Giải pháp

Sử dụng T-Code VA02 để mở đơn đặt hàng để kiểm tra → chọn một item tương ứng → click nút Item detail → chuyển đến tab Schedule Lines → click nút Shipping.


Kiểm tra các thông tin Delivery Date, Material availability date Transportation planning date xem ngày nào sớm hơn thì chọn ngày đó làm ngày Selection date.

Lưu lại đơn đặt hàng và thử tạo lại delivery cho đơn đặt hàng. Trường hợp nếu vẫn còn báo lỗi như thế nữa thì mình chọn ngày Selection date xa hơn 2 - 3 ngày và thử lại. Ví dụ Selection date hiện tại là 26/04/2022 thì mình sẽ thử với ngày 28/04/2022 hoặc ngày 29/04/2022.

Done!

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn