Trong một số trường hợp khi bạn lưu lại đơn hàng (PO - Purchase Order), bạn nhận thông báo lỗi như sau:

"Deletion indicator cannot be unset"alert-error

Giải pháp

Hiện mình cũng chưa tìm được nguyên nhân từ lỗi này nên cách khắc phục tạm thời là:
  • Xóa dòng đang gặp lỗi này
  • Tạo dòng mới
  • Lưu lại PO

Done!

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn