SAP MM (Materials Management) là một mô-đun trong SAP ERP để hỗ trợ doanh nghiệp quản lý vật tư và kho. Mục tiêu chính của SAP MM là đảm bảo rằng vật tư luôn được giữ với số lượng thích hợp và không bị thiếu hụt trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.

Các tính năng của SAP MM

  • Tất cả các mô-đun con trong MM này đều có các chức năng thực hiện các quy trình nghiệp vụ cụ thể. MM cũng hỗ trợ các chức năng kho vận khác mà cần thông tin vật tư, chẳng hạn như bảo trì nhà máy và quản lý dự án.
  • Các chức năng của SAP MM bao gồm quản lý vật tư, quản lý quy trình mua sắm, quản lý tồn kho, lập kế hoạch yêu cầu vật tư và xác thực hóa đơn.
  • Quản lý vật tư như một quá trình đảm bảo không thiếu vật tư trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. SAP MM phục vụ các hoạt động mua sắm và quản lý vật tư, giúp hoạt động của doanh nghiệp diễn ra suôn sẻ với thời gian hợp lý và chi phí hiệu quả.
  • Cuối cùng, SAP MM liên quan đến quy trình mua sắm, Master data (Thông tin vật tư và nhà cung cấp), ...

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn