SAP FI là viết tắt của Financial Accounting và là một trong những phân hệ quan trọng của SAP ERP. Phân hệ này được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tài chính của một tổ chức doanh nghiệp.

SAP FI có thể tích hợp được với các phân hệ khác trong SAP như SAP MM, SAP SD, SAP PP, ...

Những thành phần thuộc SAP FI

  • Accounts Payable (FI-AP)
  • Accounts Receivable (FI-AR)
  • Asset Accounting (FI-AA)
  • Bank Accounting (FI-BL)
  • Funds Management (FI-FM)
  • General Ledger (FI-GL)
  • Special Purpose Ledger (FI-SL)
  • Travel Management (FI-TV)

Phân hệ SAP FI trong SAP

Phân hệ SAP FI cho phép bạn quản lý dữ liệu kế toán tài chính trong công ty, đơn vị doanh nghiệp. Phân hệ SAP FI chủ yếu được sử dụng với các thành phần tài chính sau:

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn