Tab Limit được sử dụng cho việc mua sắm các vật tư tiêu hao (Consumable material) hoặc dịch vụ với giá trị giới hạn. 

Tab Limit được sử dụng trong quy trình Đơn đặt hàng tổng hợp (BPO) và các dịch vụ ngoài kế hoạch.

Trong đó:

  • Overall limit: Là giá trị tối đa có thể trả cho vật tư / dịch vụ đang yêu cầu mua sắm.
  • Expected value: Là giá trị mong muốn khi làm đơn hàng (PO) với nhà cung cấp. Giá trị của Expected value luôn phải nhỏ hơn hoặc bằng Overall limit.


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn