Trong một số trường hợp, bạn cần service tự khởi động lại để "tự làm mới" mình. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện điều đó.

Bước 1: Thiết lập service

  • Mở trình quản lý service lên (Run → services.msc)
  • Chuột phải vào service của bạn → Properties
  • Qua tab Recovery, thiết lập tất cả hành động thành Restart the Service như hình sau:
  • Nhấn OK để lưu lại

Bước 2: C# - Gọi lệnh khởi động lại service

Bất cứ khi nào bạn cần service khởi động lại chính nó thì chỉ cần gọi lệnh sau:

Environment.Exit(69);code-box

thì Hệ điều hành sẽ tự động khởi động lại service cho bạn.

Lưu ý: Bạn có thể thay số 69 bằng một số khác (khác 0) là được. 😃alert-info

Chúc các bạn code vui!

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn