Base64 là phương thức chuyển đổi hai chiều từ dữ liệu nhị phân (binary) sang string. Các binary lúc này sẽ được thể hiện bằng các ký tự mã ASCII.

Các dữ liệu có thể chuyển sang Base64 như: hình ảnh, chuỗi văn bản, ...

Chuyển chuỗi văn bản sang Base64 và ngược lại


Chuyển hình ảnh sang Base64 và ngược lại


Để sử dụng code mẫu trên, bạn cần:
  • Using namespace System.IO
  • Thêm reference: System.Drawing

Chúc các bạn code vui 😄

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn