Khi thử kết nối đến cơ sở dữ liệu Oracle, có thể bạn nhận được thông báo lỗi "ORA-12638: credential retrieval failed".

Lỗi này thể hiện là client không thể kết nối được đến cơ sở dữ liệu. Bạn có thể làm theo các bước sau để khắc phục:

  • Khởi động lại service Oracle (RemoteExecService) trên Windows của client (stop và start lại).
  • Mở file sqlnet.ora trong thư mục [Thư mục bạn cài Oracle client]/network/admin/. Tìm đến đoạn sau:

 SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NTS)code-box

thay đổi thành:

SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NONE)code-box

Lưu lại file (Trình biên tập cần chạy với quyền Administrator nhé. Mình sử dụng Notepad++ để mở và sửa file). Sau đó thử đăng nhập lại.

Chúc bạn thành công!

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn