BVU-HRIS là phần mềm mình thực hiện trong khi thực tập chuyên ngành tại một doanh nghiệp lúc còn đang là sinh viên cuối năm 3.

BVU-HRIS là phần mềm quản trị thông tin nguồn nhân lực để quản lý hồ sơ nhân viên, sắp lịch và chấm công. Là một giải pháp quản lý tổng thể nguồn nhân lực đáp ứng cho nhiều loại hình doanh nghiệp từ phần mềm đóng gói cơ bản đến sản phẩm theo yêu cầu đáp ứng theo ngành.

Thông tin cơ bản

 • IDE: Visual Studio 2017
 • Ngôn ngữ: C#
 • Các thư viện sử dụng: Emgu, OpenCV, Metro Framework, ZXing, ...
 • Platform: Windows
 • Các thuật toán sử dụng: Mã hóa MD5, phương pháp PCA trong nhận diện khuôn mặt, Thuật toán đối chiếu vân tay, thuật toán lập lịch, ...

Các chức năng / tính năng chính

 • Hồ sơ nhân viên
 • Quản lý chấm công
 • Tiền lương / thưởng
 • Quản trị hệ thống
 • Tích hợp sinh trắc học (Khuôn mặt, vân tay)
 • Tích hợp quét mã QR / barcode
 • Đa ngôn ngữ, đa chủ đề màu sắc cho giao diện
 • ...

Một số ảnh chụp màn hình

Màn hình Đăng nhập:


Màn hình Quản trị


Màn hình Thiết lập (Cài đặt)


Quản lý Phòng ban (Bộ phận)


Quản lý chức danh


Quản lý nhân viên, chấm công, tính lương
Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn