Infor OS là một nền tảng vận hành trên nền đám mây, được thiết kế để mang lại sự cải thiện năng suất, quy trình kinh doanh và đưa ra cái nhìn sâu sắc về giải pháp quản lý mà trước đây doanh nghiệp chưa tiếp cận được.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn