Thật sự mà nói thì giữa EAM và CMMS có rất nhiều điểm tương đồng, nên vì thế nhiều khi dễ gây nhầm lẫn về chức năng của 2 hệ dạng hệ thống này. Tuy nhiên vẫn có những điểm khác biệt giữa hai hệ thống, từ đó có thể phân biệt được chúng.

Việc hiểu về sự khác nhau giữa EAM và CMMS sẽ giúp cho bạn nhận định được giải pháp nào sẽ đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp của mình.

CMMS là gì?

CMMS là viết tắt của cụm từ Computerised Maintenance Management System (Hệ thống quản lý bảo dưỡng trên máy tính). Là hệ thống chuyên dụng được thiết kế để đáp ứng nhu cầu quản lý việc bảo trì, bảo dưỡng cho thiết bị / tài sản. Không phục vụ cho nhu cầu quản lý tài sản của doanh nghiệp.

Vì phạm vi nhỏ hơn EAM (sẽ đề cập ở mục EAM) nên chi phí của hệ thống CMMS sẽ ít hơn so với EAM. Nó sẽ lý tưởng với những doanh nghiệp chỉ có nhu cầu quản lý các hoạt động bảo dưỡng, bảo trì thiết bị.

EAM là gì?

EAM là viết tắt của cụm từ Enterprise Asset Management (Quản lý tài sản doanh nghiệp). Nhìn chung, hệ thống EAM bao gồm các hoạt động và tác vụ để quản lý và theo dõi các sự kiện liên quan đến tài sản của doanh nghiệp nhằm giúp cho doanh nghiệp khai thác hiệu quả tài sản đó để đạt được giá trị cao nhất. 

Hệ thống EAM có thể bao gồm cả hệ thống CMMS vì phạm vi của EAM rộng hơn nhiều so với CMMS. Hệ thống EAM cung cấp một cách quản lý toàn diện vòng đời của tài sản.  Ngoài ra, hệ thống EAM có thể được sử dụng để đánh giá các rủi ro có thể xảy ra với tài sản.

Kết luận 

Tuy là hệ thống EAM và CMMS có những điều khác nhau về kỹ thuật, phạm vi nghiệp vụ nhưng chúng vẫn có sự liên kết với nhau. Hệ thống CMMS giúp cho các hoạt động và hiệu suất vật lý của thiết bị đạt hiệu quả, trong khi hệ thống EAM giúp cho việc quản lý tài sản, phân tích các dữ liệu cần thiết cho các công việc bảo dưỡng sửa chữa trên thiết bị / tài sản đó.

Cả hai hệ thống này đều mang đến giá trị nhất định cho doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp, lĩnh vực khác nhau như y tế, nhà xưởng, chăm sóc sức khỏe, ... Đều giúp cho người quản lý có thêm thông tin để đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong hoạt động hằng ngày của doanh nghiệp.


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn