Lỗi này xuất hiện khi trong câu truy vấn của bạn trả về kết quả tồn tại cột chứa kiểu dữ liệu BLOB / CLOB (với Oracle) hoặc VARCHAR(MAX) / NVARCHAR(MAX) (với SQL Server).

BLOB (viết tắt của từ Binary Large OBject), về cơ bản nó là tập hợp dữ liệu nhị phân trong cơ sở dữ liệu.

Để giải quyết lỗi này, bạn cần xác định các cột có kiểu dữ liệu BLOB / CLOB / VARCHAR(MAX) / NVARCHAR(MAX) trong kết quả truy vấn của bạn, và khử chúng đi bằng cách chuyển đổi thành kiểu dữ liệu NVARCHAR(4000). (4000 là tối đa, bạn cũng có thể điều chỉnh số nhỏ hơn tùy vào kích thước dữ liệu của bạn).

Bạn cần kiểm tra các cột trong bảng, kiểu dữ liệu trả về của các hàm mà bạn dùng trong câu lệnh truy vấn, ...

Nếu có thắc mắc gì, vui lòng để lại bình luận dưới bài viết này nhé!

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn