Bài viết này sẽ nêu ra các cách để loại bỏ ký tự đặc biệt, chỉ giữ lại ký tự thuộc bảng chữ cái (A ... Z)  hoặc số (0 .. 9) trong chuỗi bằng ngôn ngữ lập trình C#.


Loại bỏ tất cả ký tự đặc biệt

Cách này là cách ngắn gọn, sử dụng biểu thức chính quy (Regex) để xử lý chuỗi như sau:


Đoạn code này sẽ loại bỏ tất cả các ký tự đặc biệt, kể cả khoảng trắng (space), dấu chấm (.), ... chỉ giữ lại ký tự bảng chữ cái và chữ số.

Loại bỏ ký tự đặc biệt, giữ lại ngoại lệ

Cách này thì cũng dùng biểu thức chính quy (Regex) như trên, tuy nhiên có cải tiến một chút là giữ lại những ký tự ngoại lệ xác định.


Loại bỏ ký tự đặc biệt dùng vòng lặp

Cách này hơi "nông dân" một tý nhưng cũng hiệu quả. Loại bỏ những ký tự đặc biệt, tuy nhiên vẫn giữ lại những ký tự ngoại lệ xác định.


Kết quả

Mình cũng đã viết một chương trình Winform demo việc xử lý ký tự đặc biệt theo 3 cách trên. Bạn có thể tải chương trình và source về tìm hiểu nhé.Chúc bạn code vui!

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn