Một chút nhớ anh đấy ...
Một chút mơ chưa đầy ...
Một chút thương anh mà xa như khói mây ...
Một chút ít hơi ấm ...

Một chút thương âm thầm ...
Một chút yêu thôi nằm sâu như sóng ngầm ...
Một chút nhớ thành hai ...
Một chút mơ góp lại ...
Một chút yêu thôi, mà buồn mỗi sớm mai ...
Một chút gió thành bão giông ...
Một chút mưa đầy biển rộng ...
Một chút yêu thôi ...
Mà đau đến cháy lòng ...

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn