Thời sinh viên cũng hay vọc vạch về lập trình hệ thống nhúng. Demo sử dụng màn hình cảm ứng với board mạch Arduino Uno R3.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn