Thời sinh viên cũng hay vọc vạch về lập trình hệ thống nhúng. Demo sử dụng màn hình cảm ứng với board mạch Arduino Uno R3.

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn