Khi làm Service entry cho những item dịch vụ (D - Service) trong PO, có thể bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Service entry sheet: No provision for service entry for purchase order [PO] [Item]alert-error

Nguyên nhân

Indicator Good Receipt cho item đó không được thiết lập (GR = No). Vì vậy không thể thực hiện service entry cho dịch vụ này.

Giải pháp

  • Vào màn hình ME22N (Change Purchase Order)
  • Chọn dòng item bị lỗi, đến tab Delivery và tick vào ô Good Receipt.
  • Lưu lại PO và thử làm lại service entry.

Done!

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn