Hoàng hôn tuy buồn thắm đượm của buổi chiều tà nhưng lại ẩn chứa một vẻ đẹp của tạo hóa. Vẻ đẹp tinh tế ấy mang nỗi buồn của giới hạn không gian, giới hạn của vũ trụ.


 


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn