Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau?
(Sóng - Xuân Quỳnh)Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn